BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ DENETİMİ

Glocal A.Ş’nin, firmalardan elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi ve gerekli aksiyon planının oluşturulmasına yönelik bir hizmetidir.

Uzman bilişim ekibiyle, bilgi sistemleri önemlilik kriterlerini esas alarak ihtiyaç duyan kuruluşları, öncelikle iç ve dış unsurlara karşı güvenlik, uyumluluk, etkinlik ve yeterlilik açısından incelemektedir.

Veri işleme kontrolleri ve yetki kontrolleri matrisi oluşturularak detaylı olarak bilişim sistemlerinde log kaydı almak suretiyle etkin bir şekilde kontrol sağlanmaktadır.

Kurum veya kuruluşların bilgi sistemleri denetimlerinde genellikle güvenlik, çalışan verimliliği, işletim etkinliklerinin iç içe geçmiş olduğu görüldüğünden, direkt olarak bu kontrollere ilişkin politika veya prosedürlerin oluşturulması için uzmanlarımız tarafından bizzat yerinde gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Günümüzde kurum ve kuruluşlar açısından siber korsanların tek hedefi sadece bankalara ilişkin bilgiler değil, firmaların bütün dataları hedeflenmektedir.

Glocal A.Ş uzman kadrosuyla Siber Güvenlik açıklarının tespit edilmesi için öncelikli olarak detaylı penetrasyon testi yapmakta ve uygun önlemlerin alınmasını sağlamaktadır. Yapılan testler siber güvenlik risk seviyesinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Test

Form Gönderimi

Tamam