MALİ VE FİNANSAL DANIŞMANLIK

Kurumlar her gün artan rekabet koşulları nedeniyle finansman yönetimlerini kurumun rekabet gücünü artıracak şekilde oluşturmak, daha rasyonel ve planlı bir çalışma sistemi benimsemek   zorundadırlar.

Glocal Yönetim Danışmanlığı A.Ş. kurumların finansman yönetimlerinin günün koşullarına göre yapılandırılmasında deneyimleri ile etkin bir sistem kurulmasına yardımcı olmaktadır.

Bu sistemi kurarken aşağıdaki ana prensiplerden hareketle sistemi oluşturur;

 1. Kurum bütçesini hazırlayarak kurum karlılığının her yönüyle analizini yapar, alınması gerekli tedbirlerin alınmasını teklif eder, hedefleri belirler,
 2. Nakit Akım Tablosunu hazırlayarak finansman durumunu ve finansman gereksinimlerini belirler, gerekli önerileri yapar,
 3. Kurulması planlanan finansal sistemlerin yürütülebilmesi için gerekli Finansman Organizasyonunun  oluşturulmasını planlar ve uygulanmasını sağlar,
 4. Bütün finansal faaliyetlerin takibi, analizi ve raporlanması için Finansal Kontrol sisteminin kurulmasına yardımcı olur,
 5. Kurumun alacağı kararların yaratacağı finansal etkileri ölçmek ve ihtiyaçları saptamak için  Finansal Planlama  sisteminin geliştirilmesini sağlar,
 6. Kaynak temini, aktif yönetimi, borç yönetimi ve özkaynak yönetimi konularında oluşturulacak finansman politikaları ile “Etkin Finansman Yönetimini”  planlar, kurar ve eğitimini verir.

Finansal planlamanın en önemli aracı olan Bütçe ve Nakit Akım Tablosu çalışmaları, firmanın finansal faaliyetlerine yön vererek mali disiplinin oluşmasını sağlamaktadır.

Bu çerçevede ileriye dönük hazırlanacak olan  proforma bilanço, proforma gelir tablosu ve proforma fon akım tabloları ile gelecek dönemlerin gözlenmesi de mümkün olabilmektedir.

Glocal Yönetim Danışmanlığı A.Ş. kurumların dış kaynaklardan kurtularak öz kaynakları ile  başarılı politikalar izleyebilmesi için gerekli zemini hazırlar.

Finansal Yönetim sürecindeki diğer hizmetlerimiz şunlardır;

 • Borç finansmanı
 • Yurtiçi – Yurtdışı  kredi çalışması
 • Proje-hammadde-yatırım  finansmanı
 • Alacak temlikine dayalı finansman
 • Borç yapılandırma finansmanı
 • Sermaye finansmanı
 • Finansal ortaklık & Girişim sermayesi
 • Ortak girişim
 • Borç ve alacak yapılandırma
 • Bilanço projeksiyonu ( 1 – 10 yıl arası )
 • Mali analizler
 • İşletme sermayesi analizi
 • Kâr planlaması
 • Erken uyarı sistemi kurulması
 • İflas risk analizi
 • Maliyet ve verimlilik analizleri

Test

Form Gönderimi

Tamam