DUE DILIGENCE (DURUM TESPİTİ)

Glocal Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ‘nin önemli hizmetlerinden birisi de DueDiligence uygulamasıdır.

Duediligence kavramına ilk olarak ABD Menkul Kıymetler Mevzuatında yer almıştır. İlk uygulama alanı sermaye piyasaları olsa da, bugün hemen hemen her türlü yatırım ilişkisinde başvurulan bir “durum tespiti” standardı haline gelmiştir.

Duediligence’yi;  bir şirketin başka bir şirket tarafından satın alınması, ya da yatırımcının yatırım yapma sürecinde; satışa konu şirketin veya girişimcinin, iş fikrinin ve pazarın araştırılması olarak adlandırmak mümkündür.  Duediligence, mali verilerin ve hukuki belgelerinin incelenmesi ve mevcut eksiklerin tespiti ile pazarlığa esas alınacak fiyatın belirlenmesini içeren bir süreci ifade etmektedir.

Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirket alımları ve birleşmelerinin sayısı da artmaktadır. Alım veya birleşme konusu şirketlerin operasyonel ve sistemsel altyapılarının, şirket performansının, maliyetlendirme altyapısı ile kapasitesinin planlanan hedefleri gerçekleştirme yeterliliğinin Operasyon, Mali İşler ve Hukuk başlıkları altında değerlendirilerek durumlarının tespiti, doğru bir alım veya birleşme için çok önemli bir anlam ifade etmektedir.  

Sürecin alt başlıkları olarak endüstri, satış-pazarlama, finans, vergi, sigorta, iş güvenliği ve çevre, bilgi sistemleri, insan kaynaklarını saymak mümkündür. Hukuki açıdan ise, satın almanın iptaline sebebiyet  verecek riskler ve görüşlerin olup olmadığına bakılır.

Test

Form Gönderimi

Tamam