İflastan Kurtulmanın Yolu - İflas İçi Konkordato

İflastan kurtulmanın  yolu - İflas İçi Konkordato

Hakkında iflas kararı verilmiş olan firma, eğer şartları uygun ise “İflas İçi Konkordato” talebinde bulunarak iflastan kurtulabilir.

 • İflastan sonra konkordato sadece bir kez istenebilir.
 • İflasına karar verilmiş müflis, iflastan kurtulmak için konkordato teklif edebilir. Konkordato talebi, iflas isteyebilecek herhangi bir alacaklı tarafından da yapılabilir.
 • Konkordato, iflasın açılması ile kesin dağıtım arasında istenebilir.
 • Konkordato teklif ikinci alacaklılar toplantısında veya sonraki toplantılarda oylanabilir. Konkordatonun kabulü için alacaklılar arasında yapılan oylamada Adi Konkordatoda aranan çoğunluk yeterlidir.
 • Toplantı sonunda tutanak alacaklılar tarafından imzalanır ve 7 günlük sürede de alacaklılar konkordatoya katılabilirler.
 • Konkordatonun başarı şansı bulunmalı ve kaynakları ile orantılı olmalıdır.
 • Bu konkordato sürecinde Konkordato Komiseri atanmaz ve mühlet kararı verilmez.
 • İflas tasfiyesi ikinci alacaklılar toplantısına kadar devam eder. Konkordato talebinin alacaklılar toplantısında kabul edildiği tarih ile mahkeme tarafından tasdik edildiği tarih arasındaki sürede malların paraya çevrilmesi durur. Ancak bu süre 6 ayı geçemez.
 • Teklif, birinci alacaklılar toplantısından önce yapılırsa, alacaklılar iflas tasfiyesini ikinci alacaklılar toplantısına tatil edebilirler. Birinci alacaklılar toplantısında satış işlemleri tatil edilmelidir.
 • Teklifi alan idare, gerekçeli kararla ikinci alacaklılar toplantısına sunmalıdır. Toplantı ilanında konkordato teklifinin görüşüleceği ve alacaklılar isterse toplantıdan 15 gün önce teklifi görebilecekleri belirtilir ve ilanın bir sureti alacaklılara gönderilir.
 • İdare, konkordato halinde ve iflas halinde alacaklılara düşecek pay konusunda bilgi vermelidir.
 • Çoğunluğun hesabında dikkate alınacak alacaklar, sıra cetveli düzenlenene kadar masaya yazdırılan ve masaya bildirilmemiş olsa dahi tapu siciline yazılı olan alacaklılar ile konkordatonun görüşüldüğü ikinci alacaklılar toplantısına kadar alacağını masaya yazdıranlardır. Kabul edilmeyen alacaklar ve çekişmeli alacaklılara mahkeme karar verir.
 • Konkordatonun kabulü ile dosya iflas idaresi tarafından iflas kararını vermiş olan asliye ticaret mahkemesine tasdik için sunulur. Tasdik kararı kesinleşince ticaret mahkemesi, durumu iflas idaresine bildirilir ve idare iflasın kaldırılması için tekrar asliye ticaret mahkemesine başvurur.
 • Tasdik talebi reddedilirse iflas idaresi tasfiyeye devam eder. Kanun yoluna başvuru adi konkordatodaki gibidir.
 • Borçlu konkordato koşuluna göre ödemelerini yapmalıdır. Konkordatonun hükümleri iflasın kaldırılması kararıyla hüküm doğurur. Tasdik kararı ayrıca ilan edilmez.
 • Tasdik ile hacizlerin düşeceği kuralı burada uygulanmaz.

 

(Detaylı bilgi için web sayfamızda  “İlgili Mevzuatlar”  altındaki  “İflastan Sonra Konkordato – İflas İçi Konkordato” metnine bakınız.)

Test

Form Gönderimi

Tamam