SUİSTİMAL DENETİMİ

Association of CertifiedFraudExaminers  2018 yılı mesleki suistimal raporu kapsamında 130 ülkede suistimal vakası inceleyerek raporlamıştır.  Rapora göre şirketler yıllık gelirlerinin ortalama  %5’ini hile sebebiyle kaybetmektedirler. Dünya ticaretinin 4,8 trilyon dolar’dan fazlasının suiistimal yoluyla kaybedildiği tahmin edilmektedir.

Genel olarak sektör bazında farklılıklar gösterse de, yaygın olarak firmalarda uygulanan suistimal alanlarını şöyle sıralayabiliriz;

- Finansal raporlama suistimalleri,
- Aktiflerin uygunsuz kullanımı,
- Zimmete para geçirme,
- Sahte belge kullanımı,
- Yanıltıcı belge kullanımı,
- Hileli muhasebe kayıtları,
- Menfaat çatışmaları,
- Bilgisayar ortamındaki suistimaller,

Glocal Yönetim Danışmanlığı A.Ş.  bu alanda tecrübeli uzman ekibiyle firmalara özel suiistimal denetimleri yaparak suç unsurlarını belirler ve dava konusu suçların tarifini yapar.

Bu tür suistimallerin önlenmesi için genel denetim mantığına sadık kalmak şartıyla firmanın faaliyetine, yönetim şekline, konumuna ve çalışanlar durumuna göre o sektöre münhasır etkili  tedbirlerin alınması ve alınan tedbirlerin uygulanabilirliğinin de belirli dönemlerde iç denetim yoluyla kontrolü gerekir.

Test

Form Gönderimi

Tamam