ŞİRKET BİRLEŞME VE BÖLÜNME DANIŞMANLIĞI

Glocal Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ticaret şirketlerinin birleşme ve bölünme sürecine baştan sona kadar her yönüyle danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ticaret şirketlerinin birleşme, bölünme ve tür değiştirme yoluyla yeniden yapılanması, Türk Ticaret Kanununun 134 – 194.maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerde hüküm bulunmayan hallerde Kanun’un ticaret şirketlerinin sözleşme değişliklerine ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

Danışmanlık süreciyle ilgili konu başlıkları şunlardır;

 • Şirketlerin yapısının incelenmesi,
 • Vergisel boyut çalışması,
 • Uygun yöntemin tespiti
 • Hazırlık işlemleri
 • Oran ve ölçülerin hesabı
 • İmtiyazlı payların durumu
 • Ayrılma akçesi, ek ödeme yükümü ve yan yükümler
 • Tescil işlemleri
 • Vergisel açıdan yasal bildirim ve beyanlar
 • SGK ve diğer kurumlara bildirim ve beyanlar
 • Şirket Evlilikleri İşlemleri

Test

Form Gönderimi

Tamam