YAZILIM DESTEKLİ SÜREÇ DANIŞMANLIĞI

Glocal A.Ş teknolojik ve rekabetin yoğun biçimde yaşandığı ortamda işletmelerce kurumsal kaynakların etkili bir şekilde programlanması için ERP uygulamalarının verimliliğini artırmak ve etkin bir biçimde faaliyete alınmasına yönelik yazılım ve ERP mühendislik hizmetleri vermektedir.

Standart ve entegre iş süreçlerinizi destekleyen bir Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) uygulaması, etkin kurumsal yönetim yapısının oluşturulmasında kilit önem taşırmaktadır.

İşletmelerde mevcut sistemler denetlenerek etkinlik ve verimliliği test edilmektedir.

Günümüzde çoğu firmanın bir ERP yazılım sahibi olduğunu fakat zorunlu muhasebesel işlem süreçleri dışında etkin kullanılmadığı görünmektedir. Firmaların etkin biçimde süreci devam etmeyişinin en önemli etkenlerinden birisi ilerleyen zamanlarda firmaların ön göremedikleri kesin bütçenin oluşturulamaması ve geniş kapsamlı planlanmamış iş süreçleri vb. nedenler bulunmaktadır.

Glocal A.Ş işletmelerde geniş kapsamlı business know-how planlaması yapar, sürdürülebilir işlemlerde bağımsız bir sistem çalışması hedefleyerek etkin ve verimli sistem implementasyon süreçlerine uzman ekibiyle destek vermektedir.

Glocal A.Ş bünyesinde sadece tek bir Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımına bağlı kalmaksızın konusunda uzman yazılım, endüstri ve mali mühendis ekibiyle, yeni kuruluşlarda kalıcı olarak sistemin seçimi, tasarlanması ve sürdürülebilirliği açısından kişi ve kurumlardan bağımsız biçimde etkin bir geçiş süreci sağlamaktadır.

Teknolojinin hızını ve yönünü takip ediyor, Nesnelerin İnterneti (IoT), Endüstri 4.0 ve bulut platform çözümleri geliştiriyor ve tüm bu çözümlerle iş süreçlerinizi otomatize ediyoruz.

Yazılım Destekli İşletmelerde Uyum Süreçlerinde

 • Beklentilerinin belirlenmesi
 • İhtiyaç analizinin gerçekleştirilmesi
 • Sistemin kurulumu
 • Proje ekibinin oluşturulması
 • Proje hedeflerinin belirlenmesi
 • Detaylı proje planının oluşturulması
 • Proje takımının ve diğer personelin eğitilmesi
 • Yazılımın yüklenmesi ve pilot sistemin kurulması
 • Yazılım kullanıcılarının eğitilmesi
 • Gerçek sisteme bilgilerin aktarılması ve sistemin çalıştırılması
 • Sistemin sürekli olarak geliştirilmesi,

sağlanarak işletmelerce sürdürülebilir etkin ve verimli bir sistem çalışması yapılmaktadır.

Test

Form Gönderimi

Tamam