İÇ DENETİM (INTERNAL AUDIT)

İç denetim hizmeti; şirket stratejileri ve iç kurallarına uygun olarak şirketlerin faaliyetlerinin planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar.

İç denetim, katma değer yaratmak ve bir kurumun faaliyetlerini iyileştirmek için tasarlanmış bağımsız ve objektif bir doğrulama ve danışmanlık faaliyetidir.

İç denetim, risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerini değerlendirmek ve bunların etkinliğini iyileştirmek için sistematik ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.

Glocal A.Ş işletmelerde iç denetimin gerçekleştirilmesi, iç denetim birimlerinin kurulması yanında işletmelere özel sınırlı veya sınırsız iç denetim danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır.

İç denetim alanında mesleki tecrübe sahibi iç denetim uzmanları ile iç denetim faaliyetleri yerine getirilmektedir.

Günümüzde, iç denetim genel olarak aşağıdaki özelliklere haizdir:

 • Denetlenen kurumun içinde gelişir,
 • Denetim komitesi ve yönetime, risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliği hakkında doğrulama sağlamayı amaçlar,
 • Katma değer yaratmayı ve kurumu geliştirmeyi amaçlar,
 • Denetlenen kurumun kurumsal işlevlerinden bağımsızdır.
 • Bir denetim komitesine faaliyetleri hakkında işlevsel raporlar sunar,
 • İcra kurulu başkanına, yönetimi hakkında raporlar sunar.
 • Baş denetim sorumlusu liderliğinde yürütülür.
 • Faaliyetlerini iç denetim standartlarına uygun olarak sürdürür.
 • Doğrulama hizmetleri sağlar ve danışmanlık hizmetleri de sunabilir.
 • Farklı denetim tiplerini (uyumluluk, mali konular, bilgi ve iletişim teknolojileri, entegre denetim vs.) içerebilir.
 • Ticari faaliyetlerin etkinlik, verimlilik ve mali detayları ile ilgili operasyonel denetimler gerçekleştirilebilir.

Test

Form Gönderimi

Tamam