KONKORDATO DANIŞMANLIĞI

İcra İflas Kanununda yer almasına rağmen uygulamadaki zorluklar nedeniyle pek işlerlik kazanamayan konkordato uygulaması, 15.03.2018 tarihinde yürürlüğe giren 7101 sayılı kanunla yapılan değişikliklerle uygulanabilir hale gelmiştir.

Yapılan değişikliklerle İcra ve İflas Kanununun  179/a-b-c maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 377. maddesi kaldırılarak yerine konkordato hükümleri ihdas edilmiştir.

Konkordato hükümleri İcra ve İflas Kanununun 285 ile 308. maddelerinde düzenlenmiştir. Konkordato ile “sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılarak” borçlarını ödemeleri ve faaliyetlerine devam etmeleri hedeflenmiştir. Yapılan değişiklikle tacir olmayanlara da konkordato hakkı tanınmıştır.

Glocal Yönetim Danışmanlığı A.Ş. İflasın Ertelenmesi uygulaması ile Konkordato uygulamalarında deneyimli uzman ekibiyle bu alanda da hizmet sunmaktadır. Mahkeme aşamasına kadar olan tüm süreci yürüterek dosyayı davayı takip edecek şirket hukuk müşavirlerine teslim eder.

Bu süreçte;

  • Uygunluk kontrolü yapar,
  • Şirket yönetim kadrosuna mevzuatı ve süreci her yönüyle anlatır,
  • En uygun konkordato yöntemini belirler,
  • Nisaplarla ilgili çalışmaları yapar,
  • Konkordato Ön Projesini hazırlar,
  • Bağımsız Denetim Raporu için süreci takip eder,
  • Hukuk müşavirine her hususta mali desteği sunar.

(Konkordato hakkında tüm detaylar ve bilinmesi gerekenler  “İlgili Mevzuatlar” kısmında incelemenize sunulmuştur)

Test

Form Gönderimi

Tamam