IFRS (UFRS) DENETİMİ

IFRS nedir? (International Financial Reporting Standards)

IFRS,Uluslararası Muhasebe Standartları/Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS'ler), Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından geliştirilerek yayımlanan muhasebe standartları setidir.

Küreselleşen dünya ekonomisi, çok sayıda çok uluslu şirket ve yatırımcının ülkemizde faaliyet göstermesi, yeni TTK, düzenleyici kuruluşlar ile finans kuruluşlarının talepleri, tüm şirketler için tek muhasebe dilini, yani UFRS – Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (International Financial Reporting Standarts – IFRS) geçişi zorunlu hale getirmektedir.

Türk Muhasebe Sistemine göre geçerli olan hasılat, stoklar, gayrimenkuller, karşılıklar, koşullu borçlar, koşullu varlıklar, vergiler, finansal araçlar, çalışan hakları, konsolidasyon v.b. hesaplara ilişkin muhasebeleştirme kuralları UFRS’ye göre önemli farklar yaratabilmekte ve sonuç olarak çok farklı bir finansal tablo ortaya çıkabilmektedir.

Finansal tablo kullanıcılarına şeffaf, doğru, açık ve anlaşılır bilgilerin sunulabilmesi amacıyla UFRS’nin ayrıca çok detaylı finansal bilgi sunma ve dipnot açıklama gereklilikleri bulunmaktadır.

Türk muhasebe standartları ile uluslararası finansal raporlama standartları arasında uygulamada farklılıklar söz konusu olduğundan, uluslararası kuruluşlara firma satışı veya ortaklık görüşmeleri aşamasında ve finansal dış kaynak arayışlarında mali tabloların UFRS (IFRS) ‘ye göre düzenlenmesi çok önem arzetmektedir.

Glocal Yönetim Danışmanlığı A.Ş. bu aşamada mali tabloların UFRS’ye dönüştürülmesinde her türlü desteği sunmaktadır.  

Test

Form Gönderimi

Tamam