ERP SÜREÇ DANIŞMANLIĞI

Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resource Planning) kelimelerinin baş harflerini temsil eden ERP “işletmenin sahip olduğu tüm kaynakların, tüm bölümlerin ortak bir bilgi tabanına dayalı bir sistem ile entegrasyonunu ve yönetimini sağlayan bilişim sistemlerini” ifade eder.

Glocal A.Ş bünyesinde mevcut uzman yazılım ve mühendislik ekibi ile şirketlerde etkin sistem kurulmasına yardımcı olur.

Glocal A.Ş ile birlikte ERP Danışmanlığında;

 • ERP beklentilerinin belirlenmesi
 • ERP ihtiyaç analizinin gerçekleştirilmesi
 • ERP sisteminin kurulumu
 • Proje ekibinin oluşturulması
 • Proje hedeflerinin belirlenmesi
 • Detaylı proje planının oluşturulması
 • Proje takımının ve diğer personelin eğitilmesi
 • Yazılımın yüklenmesi ve pilot sistemin kurulması
 • Yazılım kullanıcılarının eğitilmesi
 • Gerçek sisteme bilgilerin aktarılması ve sistemin çalıştırılması
 • Sistemin sürekli olarak geliştirilmesi,

Tamamen entegre olmuş bir sistem, işletmelerde ekip çalışmasını kolaylaştırarak, işletme performansının yükselmesini sağlamaktadır.

Her ne kadar ERP “Malzeme İhtiyaç Planlaması” (MRP) olarak başlamış, bunun bir sonucu olarak öncelikle üretim sanayi işletmelerinde benimsenmiş ve yaygınlaşmış olsa da, günümüzde her sektörden ve her ölçekteki işletmenin iş süreçlerinin yönetilmesi, maliyetlerin azaltılması ve üst yönetime karar destek sistemleri sunmak için kullanılabilmektedir.

Aynı işletme içinde yer almalarına karşın, ihtiyaç ve beklentileri, süreçleri birbirinden farklı olan departmanların aynı bilgisayar sistemi içinde bir araya getirilmesi ve aynı veritabanını paylaşarak eşgüdüm içinde çalışabilmesini hedefler.

Kurumsal Kaynak Planlaması, geçmişte çok büyük bilgi sistemleri altyapısı gerektirmesine karşın, bugün donanım ve yazılım yeteneklerinin artmasıyla çok daha düşük gereksinimler üzerinden projelendirilebilmektedir.

Sonuç olarak  ERP kavramı bugün KOBİ ölçeğindeki işletmelerde de etkin bir biçimde faaliyete alınmaktadır.

Günümüzde değişen pazar yapıları, küreselleşme, fason üretim, önem kazanan çevresel ve sosyal sorumluluklar ve anlık işlevsel içeriğe erişim gereksinimleri, yeni fırsatlar kadar zorlukları da beraberinde getirmektedir.

ERP’nin amacı, işletmenin elindeki tüm kaynaklardan faydalanma etkinliğini mümkün olan en üst düzeye çıkarmaktır. ERP uygulamaları genellikle iş birimlerine karşılık gelen çeşitli modüllerden oluşur. Bu modüller, birbiri ile doğrudan veri aktarımı içinde olduğundan, satış üretimden ne çıktığını, finans satıştan ne geldiğini anında görerek çalışma imkanına sahip olur.

ERP yazılımları işletmenizin performansını nasıl arttırır?  İşte bu soruya cevap içindeki anahtar kelime “entegrasyon” ve onun sağladığı tüm olanaklardır. Örneğin; Bir Satış Temsilcisinin müşterilerine yönelik çalışmalarında, gerek teklif gerekse sipariş kabul aşamalarında;

Gerçek zamanlı ve anlık olarak;

 • Eldeki stok miktarı,
 • Ürün stok maliyeti,
 • Ürün satınalma (yerine koyma) süre ve maliyeti,
 • Müşteri kredibilite ve finansal verileri,
 • Sipariş “en erken teslim tarihi”
 • Alternatif ürünler

gibi sorguları klasik işletmelerin bölümler arası iletişimi sağlamak adına, sayısız toplantı ve yazışma ile oluşturabildikleri bu bilgilere bilgisayar ortamında her an erişebilmesi, hizmet kalitesini kuşkusuz arttıracaktır.

Faydaları;

 • İşletme genelinde bilgi akış ve paylaşımın hızlanması,
 • Anlık, günlük ve dönemsel raporlama imkânlarının zenginleşmesi,
 • İşletme genelinde veri girişlerinde tekrarların önlenmesi,
 • Tüm süreçlerde katma değer sağlamayan adımların ortadan kaldırılması,
 • İşletme kaynaklarında ki darboğazların anında tespit edilmesi,
 • İşletmenin pazara tepki hızının geliştirilmesi.

Yapılan araştırmalara göre orta ölçekli işletmelerde ERP uygulamalarının doğrudan etkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

 • Stok devirlerinde %4o artış
 • Stok Maliyetlerinde %10 azalma
 • Operasyonel Maliyetlerde %8 düşüş
 • Üst Yönetim Maliyetlerinde %6 düşüş
 • Siparişlerin tamamlanma ve zamanında sevkiyatında %10 iyileşme

Test

Form Gönderimi

Tamam