SPOR KULÜPLERİ DENETİMİ VE DANIŞMANLIĞI

Glocal Yönetim Danışmanlığı A.Ş. deneyimli  kadrosuyla spor camiasına da denetim ve danışmanlık hizmet sunmaktadır.  FIFA, Türkiye Futbol Federasyonu ve değişik spor kulüpleriyle çalışmalar gerçekleştirmiş tecrübeli uzmanlarıyla, başta futbol kulüpleri olmak üzere Türk spor sektöründe de anlaşma yaptığı  kulüplere yardımcı olmakta ve kalıcı çözümler sunmaktadır.

Firmamız,  FIFA, UEFA, TFF  ve Futbol yasa ve mevzuatlarında   deneyimli kadrosuyla Türk Futbol Kulüplerine hizmet vermektedir.  Hizmetlerimizi ana başlıklar altında şöyle sıralayabiliriz;

 • Yönetsel Danışmanlık
 • Finansal Danışmanlık
 • Vergisel Danışmanlık
 • Borç Yapılandırma
 • Kulüp Lisans Danışmanlığı
 • Yeni Spor Yasası Uyum Süreçleri
 • Finansal Fair Play Danışmanlığı
 • Spor Kulüplerinde Şirketleşme
  • Futbol Kulüplerinin aktif ve pasif ile devir işlemleri
  • Devrin mali yönü
  • Ana sözleşmeye ilişkin özellikler
  • Dahil olacak paydaşlar

1990’lı yıllardan itibaren artan değer  hacimleri nedeniyle parasallaşarak  ticari bir karaktere dönüşen futbol, doğal olarak Türk futbolunda da önemli yapısal değişikliklere neden olmuştur. Bu değişiklikler paralelinde bazı sorunları da beraber getirmiştir. Bu sorunları özetle şu başlıklar altında toplamak mümkündür.

 1. Kulüplerin mali olarak daha güçlü, şeffaf ve borçtan arındırılmış bir mali yapıya sahip ve ekonomik yönden güçlü olmalarını sağlamak (Mali kriterler)
 2. Kulüplerin gerekli eğitimi almış profesyonel kadrolarla çalışmalarını sağlamak (Personel ve idari kriterler)
 3. Kulüplerin tüm genç takımlarını akademi ligleri seviyesine ulaştırmak ve bu liglerde elit oyuncuların yetişmesini sağlamak (Sportif kriterler)
 4. Kulüplerin UEFA standartlarında tesislere ve stadyumlara sahip olmalarını sağlamak (Altyapı ve tesis kriterleri)
 5. Kulüplerin doğru kulüp yapısına ve ana statü / tüzüğe sahip olmalarını sağlamak (Hukuki kriterler)

Bu sorunlar içerisinde en önemlisi “Yanlış Yönetim Politikaları” uygulamalarıdır. Türk futbol kulüpleri açısından bakıldığında şu gerçekler karşımıza çıkmaktadır;

 1. Önceki yönetimlerden devralınan çok yüksek borç yükü,
 2. Kulüp gelirlerinin çok üstünde muaccel hale gelmiş ödemeler,
 3. Gelirler üzerindeki temlik ve hacizler,
 4. Bu şartlar altında, uzun vadeli kalıcı plan ve strateji yerine genellikle kısa vadeli ve günü kurtarmaya yönelik yönetim modeli,
 5. Başkanlık sisteminin egemen olduğu bir yapı,
 6. Kulüp denetimlerinin yetersizliği,
 7. Sorumluluktan uzak ve ehliyetsiz yöneticilerin karar verdiği bir düzen,
 8. Gelişen futbol endüstrisinin dönüşüm dinamiklerini yakalayabilecek sistem anlayışının eksikliği,
 9. Hatalı transfer politikaları ya da transfer için ödenen yüksek bedeller.

Diğer bir zorlayıcı etken de Kulüp Lisans Sistemidir.

Kulüp lisans sistemi UEFA’ya üye 53 ülke federasyonunda uygulanan bir standardizasyon projesidir. Futbolda kurumsallaşmanın en önemli aracıdır.

Kulüp Lisans Sistemi, profesyonel futbol kulüplerinin UEFA’nın saptadığı beş ana kritere   (sportif, altyapı, personel ve idari, hukuki, mali) ve TFF Kulüp Lisans Talimatına göre denetlenmesi ve TFF Kulüp Lisans Kurulu kararı ile lisanslanmasıdır. Hedeflenen amaç şudur;

 1. Kulüplerin mali olarak daha güçlü, şeffaf ve borçtan arındırılmış bir mali yapıya sahip ve ekonomik yönden güçlü olmalarını sağlamak (Mali kriterler)
 2. Kulüplerin gerekli eğitimi almış profesyonel kadrolarla çalışmalarını sağlamak (Personel ve idari kriterler)
 3. Kulüplerin tüm genç takımlarını akademi ligleri seviyesine ulaştırmak ve bu liglerde elit oyuncuların yetişmesini sağlamak (Sportif kriterler)
 4. Kulüplerin UEFA standartlarında tesislere ve stadyumlara sahip olmalarını sağlamak (Altyapı ve tesis kriterleri)
 5. Kulüplerin doğru kulüp yapısına ve anastatü / tüzüğe sahip olmalarını sağlamak (Hukuki kriterler)

Kulüp Lisans müracaatında bulunmayan kulüpler müsabakalardan men edileceklerdir. Eksik beyanda bulunanlar ise ciddi para cezaları ile puan silme yaptırımlarına maruz kalacaklardır. Bu nedenle, kulüp yöneticileri artık eski alışkanlıklarını terk ederek yeni koşullara göre yapılanmak zorundadırlar.

Lisanslar sezonluk verilir, sezonun sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar, her sezon yenilenir.  Finansal Fair Play Kriterleri  Kulüp Lisans Sisteminin en önemli bileşenidir.

Test

Form Gönderimi

Tamam