Borç Yapılandırma Danışmanlığı Ve Mal Varlığının Korunması

BORÇ YAPILANDIRMA DANIŞMANLIĞI

VE

MAL  VARLIĞININ  KORUNMASI

 

Çeşitli etkenler nedeniyle ödemeler dengesi bozulan, sürdürülebilirlik anlamında olumsuz sinyaller veren ve daha ileri safhasında iflas riski taşıyan kuruluşlarda, bu olumsuz koşulların baskısıyla endişe, panik, stres ve belirsizlik hakim olmaktadır. Yaşanan stres ve finansman açığı nedeniyle maliyet hesapları yapılmaksızın günü kurtarmak amacıyla hatalı kararlar alınmakta ve yüksek maliyetli borçlanma yoluyla çözümler aranmaktadır. Bu çözüm şekli ile kısa vadede sorun çözülmüş gibi düşünülse de, ilerleyen dönemlerde sadece borç yükünün arttığı görülmektedir.

Yüksek maliyetli kaynaklarla belirli bir süre faaliyetine devam edebilen kuruluşlar, sürekli yükselen maliyetlere doğal olarak bir noktadan sonra artık dayanamamakta ve kanuni takipler nedeniyle maalesef işini ve tüm mal varlığını kaybetmektedirler. Üstelik mal varlığı çok düşük değerlerle, genellikle de değerin yarısı kadar bir bedelle satılmakta olup, çoğu zaman borçları karşılayamamakta ve geriye hala ciddi miktarlarda borç yükü kalmaktadır. Eğer birde iflasa karar verilirse yetkililer hakkında “hileli iflas” davaları gündeme gelmektedir. 

Aslında kanuni takip öncesinde ve kanuni takip sürecinde bile yapılabilecek çok sayıda hamleler mevcuttur. Fakat o süreçte yaşanan sıkıntılar nedeniyle tüm çabanın aleyhte gelişen problemleri geçiştirmek için sarfedilmesi, atılması gereken adımlar için sağlıklı düşünmenin önünde bir engel olarak durmaktadır.

Kanuni takip sonucu satış aşamasına geçilen durumlarda bile eğer çok geç kalınmamışsa, kesin sonuçlar alınabilecek değişik çözüm yolları bulunmaktadır.             

Tecrübeli ekibimizle borç tasfiyesi talep eden firmanın içinde bulunduğu duruma en uygun yöntemin tespiti yapılarak hem firma hem de tüm mal varlığı kaybedilmeden,  varlığın korunarak veya esas değerinden satılarak firma borçlarının yapılandırılması konusunda yardımcı olmaktayız.

Test

Form Gönderimi

Tamam