Anonim Şirketler İle Limited Şirketlerde Asgari Sermaye Miktarı Artırıldı

24.11.2023 tarihli 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (25.11.2023 tarih 32380 sayılı Resmi Gazete) ile 01.01.2024 tarihinden itibaren yeni kurulacak Anonim Şirketler ile Limited Şirketlerde asgari sermaye tutarı yeniden belirlenmiştir.

Karara göre anonim şirketler için 50 bin lira olan en az esas sermaye tutarının 250 bin liraya, limited şirketler için 10 bin lira olan en az esas sermaye tutarı ise 50 bin liraya yükseltilmiştir.

Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketlerde ise başlangıç sermayesi en az 500 bin lira olacaktır.

Daha önce kurulmuş olup sermayeleri belirtilen yeni tutarların altında kalan anonim ve limited şirketler için sermayelerini artırılan yeni tutarlara çıkarmak için sermaye artırımı yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Halen mevcut olan sermayeleri ile faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

Test

Form Gönderimi

Tamam