İflas Erteleme Davası Devam Ederken Konkordato Talebinde Bulunulabilir Mi?

İFLAS ERTELEME DAVASI DEVAM EDERKEN KONKORDATO TALEBİNDE BULUNULABİLİR Mİ?


7101 sayılı yasa ile değişik İİK.nun 285 ve devamı maddelerinde Konkordato hükümleri düzenlenmiş olup, iflas erteleme davası devam eden şirket için Konkordato talep edilemiyeceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. (Benzer görüş, Yeni Konkordato Hukuku - S.ÖZTEK-A.C.BUDAK - M.TUNÇ YÜCEL-S.KALE-B.YEŞİLOVA, Adalet, Ankara-2018,age.Sh.94-101)

Birçok yerel mahkeme tarafından “iflas erteleme davası devam ederken konkordato talep edilemeyeceği” yönünde karar verilmiş olmasına rağmen, bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından bu yönde verilen yerel mahkeme kararları kaldırılarak konkordato talebinde bulunulabileceği yönünde kararlar oluşturulmuştur.

Bu nedenle;

İflas erteleme davası devam ederken, davacı borçlunun, alacaklılar ile Konkordato yapmak suretiyle anlaşmaya çalışmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Test

Form Gönderimi

Tamam