İhracat Bedellerinin Bankaya Satış Zorunluluğu

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 07.06.2024 tarih ve 3187388 sayılı yazısı ile; yurda döviz olarak getirilen ihracat bedellerinden İhracat Bedeli Kabul Belgesine (İBKB) veya Döviz Alım Belgesine (DAB) bağlanan ihracat bedellerinden, bu belgeyi düzenleyen bankalara satılması zorunlu olan oran 10.06.2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, %40'tan %30'a indirildi.

Söz konusu değişiklik aşağıda yer verilen "Ek Madde 2" ile yapılmış olup, İBKB'ye veya DAB'a bağlanan ihracat bedellerinin en az %40'ının satılması zorunluluğunu düzenleyen "Ek Madde 1" 10.06.2024 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

"EK MADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB'ye veya DAB'a bağlanan ihracat bedellerinin en az %30'u İBKB'yi veya DAB'ı düzenleyen bankaya satılır.

Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Ek Madde 1 yürürlükten kaldırılmıştır"

 

Test

Form Gönderimi

Tamam