Spor Anonim Şirketleri Tebliği Yayınlandı

Spor anonim şirketlerinin esas sözleşmesinin asgari içeriğine, ortaklık yapısına, pay sahipliğine, sermayesine ve organlarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen .” SPOR ANONİM ŞİRKETLERİNİN ESAS SÖZLEŞMESİNİN ASGARİ İÇERİĞİ, ORTAKLIK YAPISI, PAY SAHİPLİĞİ, SERMAYESİ VE ORGANLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ” yayınlandı. Tebliğin tamamını web sayfamızın “İlgili Mevzuatlar” başlığı altında görebilirsiniz.

Test

Form Gönderimi

Tamam