KURUMSAL

  Konkordato

  • Konkordato Danışmanlığı
  • Finansal Yeniden Yapılandırma
  • Genel Yönetim Danışmanlığı
  • Mali ve Finansal Danışmanlık
  • Due Diligence (Durum Tespiti)
  • Spor Kulüpleri Denetimi
  • Spor Kulüpleri Yönetim Danışmanlığı
  • Tahvil İhraç Danışmanlığı
  • Yatırım Projeleri ve Finansmanı 
  • Birlik–Oda–Borsa Özel Danışmanlığı ve Denetimi
  • Hotel – TatilKöyü- DevreMülk Denetimleri
  • Ifrs (ufrs) Denetimi
  • İç Denetim (Internal Audit)
  • Suistimal Denetimi
  • Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
  • Konkordato Danışmanlığı
  • Stratejik Yönetim Danışmanlığı
  • Şirket Birleşme ve Bölünme Danışmanlığı
  • Konkordato Uygulamasına Genel Bakış
  • Konkordato'da Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  • İflastan Kurtulmanın Yolu - İflas İçi Konkordato
  • İflas Erteleme Davası Devam Ederken Konkordato Talebinde Bulunulabilir Mi
  • Konkordato Sürecinde Karşılıksız Çeklerin Hukuki Durumu
  • Konkordato Sürecinde Üçüncü Kişiye Ait Taşınmaz Rehninin Satılıp Satılamayacağı
  • İflastan Sonra Konkordato
  • Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato
  • İcra İflas Kanununda Önemli Değişiklikler
  • Konkordato Uygulamasına Genel Bakış
  • Spor Anonim Şirketleri Yönetmeliği

  Test

  Form Gönderimi

  Tamam