İşyerinde İletişim Eğitimi

Etkili iletişim hem günlük yaşamımızın hem de iş hayatının vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Güçlü iletişim becerileri, çalışanları ayni amaca hizmet eden güçlü bir takım haline getirdiği gibi ayni zamanda güven olgusunu ortaya çıkaran, üretkenliği artıran bir özellik taşımaktadır.

İş hayatında iletişim planlama, koordine etme, örgütleme ve kontrol gibi temel yönetim fonksiyonlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olur. İletişim açık, net ve anlaşılır olduğunda kaynaklar ve zaman bilinçli değerlendirilmiş olacağından verimlilik en yüksek seviyelere ulaşmış olacaktır.

Etkin iletişimin kurulamadığı iş hayatında elde edilecek başarısızlığın maddi ve manevi bir maliyeti olacaktır.

Yapılan araştırmalardan ilgi çeken birkaç değerlendirmeyi paylaşmak istiyoruz;

  • İş hayatında başarının %82-85'inin doğru iletişime dayandığını,
  • İş hayatında kusurların yaklaşık %75'inin iletişim eksikliğinden kaynaklandığını,
  • İş hayatında kayıpların %79'unun nedeninin kötü iletişimden kaynaklandığını,
  • Yöneticilerin, zamanlarının %20'sinden fazlasını çatışmalara veya çatışma sonrası yaşanan olumsuzlukları gidermeye ayırdıklarını,

Biliyor musunuz ?

Glocal Yönetim Danışmanlığı A.Ş. iş hayatında güçlü bir ekip yaratmak, verimi artırmak ve maddi manevi kayıpları önlemek amacıyla iletişim becerilerinin iyi oluşturulmasına inanmakta ve bu hususta her türlü eğitim desteğini sunmaktadır.

Test

Form Gönderimi

Tamam