Etkin Liderlik Eğitimi

Lider; yol gösterme, birleştirme, motive etme, harekete geçirme, etkileme gibi sahip olduğu özellikleri başkalarına da kazandırabilen kişidir.  Liderlik ise;ortak amaca ulaşmak için harekete geçirme yeteneğidir. 

İşletmelerde başarı için lider ve liderlik kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Gelişen  teknolojiler sayesinde çok hızlı değişimlerin yaşanması, rekabet koşullarının zorlaşması gibi nedenlerle liderlere olan ihtiyaç çok önem kazanmaktadır.

Glocal yönetim Danışmanlığı A.Ş. lider özelliğine haiz yönetici veya yönetici adaylarını tespit eder, çağdaş yönetim teknikleri ile etkin liderlik yaklaşımlarını ve karakteristik becerilerini geliştirmelerinde gerekli eğitim ve desteği vermek suretiyle  şirket verimliliğine katkı sağlar.

Test

Form Gönderimi

Tamam