Konkordato Haberler

Haberler

İhracat Bedellerinin Bankaya Satış Zorunluluğu

İhracat Bedellerinin Bankaya Satış Zorunluluğu Oranı %40'tan %30'a Düşürüldü !

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu yapılan değişiklikler

7511 SAYILI “TÜRK TİCARET KANUNU İLE BAZI KANUNLAR DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” 29/05/2024 Tarih ve 32560 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

BORÇ YAPILANDIRMA DANIŞMANLIĞI VE MAL VARLIĞININ KORUNMASI

BORÇ YAPILANDIRMA DANIŞMANLIĞI VE MAL VARLIĞININ KORUNMASI

KONKORDATO 2. KEZ TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

KONKORDATO 2. KEZ TALEP EDİLEBİLİR Mİ? Konkordatoya tekrar başvuru yapılabilir mi? EVET

ANONİM ŞİRKETLER İLE LİMİTED ŞİRKETLERDE ASGARİ SERMAYE MİKTARI ARTIRILDI

ANONİM ŞİRKETLER İLE LİMİTED ŞİRKETLERDE ASGARİ SERMAYE MİKTARI ARTIRILDI

KONKORDATO NEDİR ve SAĞLADIĞI FAYDALAR

KONKORDATO NEDİR ve SAĞLADIĞI FAYDALAR Konkordato Ön Projesi ile Dava Dilekçesini önemi

SPOR KULÜPLERİ VE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİ TESCİL YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri tescil yönetmeliği yayınlandı.

Spor Anonim Şirketleri Tebliği Yayınlandı

Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi Ve Organlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği

BDDK TARAFINDAN (TL) CİNSİ KREDİLERE GETİRİLEN KISITLAMALAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 24.06.2022 Tarih ve 10250 Sayılı Kararı ile şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla altın, efektif döviz ve bankalardaki yabancı para mevduatlarının Türk Lirası karşılığının toplamı

Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri 3 Ay Süreniz Var

Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri 3 Ay Süreniz Var 22.04.2022 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren “Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu” na değişiklikleri

Konkordato'da Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Konkordato talebinin kabulünde en önemli faktör alacaklıların profilidir. Rehinli alacaklıların oranının çok yüksek olduğu hallerde projenin kabul edilme olasılığı düşük olacaktır.

İflas Erteleme Davası Devam Ederken Konkordato Talebinde Bulunulabilir Mi?

7101 sayılı yasa ile değişik İİK.nun 285 ve devamı maddelerinde Konkordato hükümleri düzenlenmiş olup, iflas erteleme davası devam eden şirket için Konkordato talep edilemeyeceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Konkordato Sürecinde Karşılıksız Çeklerin Hukuki Durumu

7101 sayılı Kanun`un yürürlük tarihi öncesi veya sonrasında; adi (mahkeme içi) konkordato (tasdiki) yargılamasını yapacak olan mahkemeye başvuran borçlu tüzel kişilerin yetkili temsilcilerinin, henüz konkordato talebi ile mahkemeye başvurmadan

Konkordato Sürecinde Üçüncü Kişiye Ait Taşınmaz Rehninin Satılıp Satılamayacağı

4949 sayılı Kanunla 2003 yılında yapılan değişikliğe kadar, konkordato mühleti içinde asıl borçlu aleyhine rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılarak veya başlatılmış takibe devam edilerek

İflastan kurtulmanın yolu - İflas İçi Konkordato

Hakkında iflas kararı verilmiş olan firma, eğer şartları uygun ise “İflas İçi Konkordato” talebinde bulunarak iflastan kurtulabilir.

Test

Form Gönderimi

Tamam